ANBI

DE DOELSTELLING

Stichting Cardiac Output heeft als doel mensen met een verstandelijke beperking creatief en artistiek te begeleiden en door middel van dans in beweging te brengen om hun lichamelijke en psychosociale vaardigheden te versterken en/of te vergroten.

De stichting heeft geen winstoogmerk.